Monomer Nedir? - Bayar Kimyevi

Monomer Nedir?

HAKKIMIZDA

Monomer Nedir?

Monomer kelimesi Yunanca kökenli bir kelimedir. Mono bir demek, mer ise parça demektir. Yani monomer “tek parça” anlamına gelmektedir. Monomerlerin hepsi bir araya gelerek daha karmaşık ve büyük yapılar olan polimerleri oluşturur. Karmaşık yapılı bileşikler monomer alt parçalara sahiptir. Aynı monomerler farklı şekilde bağlanır ve farklı polimerler üretebilirler. Örnek vermek gerekirse glikoz fazla en bilinen besin monomeridir. Çok sayıda glikoz bir araya gelir ve  hayvan hücresinde glikojen, bitki hücresinde ise nişasta meydana getirir. Aminoasitler proetinleri meydana getirir. Ve bunlarda birer monomerdir. Yağları meydana getiren yağ asidi ve gliserol da yine birer monomerdir. Monomer besinlerin biyolojide en önemli özelliği hücre zarından geçebiliyor olmalarıdır. Fakat polimerler hücre zarından geçemezler. Bu nedenle endositoz denilen yöntemle hücre içine alınabilirler. Glikoz hücre zarından rahatlıkla geçerken glikozun oluşturduğu galaktoz ya da nişasta hücre zarından geçemeyecektir. Monomerler adından da anlaşıldığı gibi tek parçalı yapılardır. Daha küçük halleri genellikle bir anlam ifade etmez.
Polimerler de monomerlerden meydana gelirler. Birbirine bağlanan boncuklar gibi, monomerler de düzgün şekilde bağlanmalıdır. Bu, iki ayrı molekülün bir çift elektronu paylaşarak birleşerek bir kovalent bağ oluşturarak polimerleşme adı verilen kimyasal bir süreç oluşturur. Bir yapıya katılan iki monomer aynı türde olabilir farklı türde de olabilirler. Örneğin nişastadaki glikozların yapısı aynıdır. Ama bir proteinin yapısında birbirinden farklı aminoasitler kullanılabilir. Polimerleşmede iki molekül birbirine kovalent bağ ile bağlanır. Vücudumuzdaki bütün besinler de bu şekilde bağlanmıştır. Polimer yapılarından monomerlerin elde edilmesi ise sindirimle olur. Bu tür biyolojik reaksiyonlarda kopan her bağ için bir su molekülü oluşur. Bu nedenle bu sürece hidroliz adını verir. Mesela 10 glikoz içeren bir polimer 9 bağ taşır ve hidroliz edilip sindirildiğinde 9 molekül su açığa çıkar