Petro Kimya Nedir? - Bayar Kimyevi

Petro Kimya Nedir?

HAKKIMIZDA

Petro Kimya Nedir?

Petro kimya organik kimyasal ürünleri petrolden etmede kullanılan sanayi yöntemlerini genel ismidir. Petro kimya petrolden üretilen kimyasal maddelerle ilgilenen bir bilim dalıdır. Petrokimya, petrolden ya da tabii gazlardan çıkarılan hammaddelerden elde edilebilecek bütün basit veya karmaşık maddeleri üretir. Bunların mekanik yoldan tüketim maddeleri haline dönüştürülmesi de petrokimyanın çerçevesine girmez. Petrokimya ilk olarak 1920 ile 1925 yılları arasında görülmüştür. Rafinerilerdeki artık cracking gazlarını değerlendirmek için yeni bir pazar arama yoluna girilmişti. Böylece de bu sanayi kesimi kurulmuş oldu. Gaz halindeki bu olefinler alkollere, glikollere ve ketonlara dönüştürülmüştür. Bu da alifatik kimyaya yeni bir çığır açtı. Taşkömürden ve taşkömür katranlarından türeyen organik bileşikler sanayimden çok daha yeni olan petrokimya, çok çeşitli ve daha ucuz üretim sağladığı için Almanya hariç neredeyse bütün dünyada bu sanayi dalını geride bırakmıştır. Kömür gerçekten de, organik sentezde ancak hidrojen bakımından fakir olan = CH gruplarını verir ve petrol ürünleri ise = CH2 yapısındaki kökleri verir. Petrokimya da uygulanan usuller, kullanılan hammaddenin cinsine göre üç büyük gruba ayrılır: 
1-  Alifatikler, yani petrol ürünlerinin veya tabii gazın yüksek sıcaklıkta cracking’inden elde edilen, bütadien, bütilenler, asetilen, etilen, etan gibi hammaddeler için uygulanan usullerdir.
2- Aromatikler, yani nafta’nın katalitik reformingiyle elde edilen naftalin, ksilenler, tolüen, benzen ve diğer doymamış siklik hidrokarbonlar gibi hammaddelere uygulanan usullerdir
3- İnorganikler, yani kükürt, hayvani kömür, hidrojen siyanür, amonyak gibi hammaddeler için uygulanan usullerdir.

Petrol sanayisi 1950 yılında başlamıştır. Petrol sanayisi yakıtları, yanıcıları, özel olarak da alkenleri, aromatikleri, amonyağı ve asetileni, hem bitmiş olarak hem de kimya sanayisini besleyecek bazlar olarak, temel etkinliğine katmıştır.