Kimyasal Ürünler ve Laboratuvar Cihazları

Merck 100030 Acetonitrile gradient grade For Liquid 2.5 L

Marka: Merck

Açıklama
MERCK 100030 | Acetonitrile
Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur. Acetonitrile CAS 75-05-08, molar mass 41.05 g/mol, and chemical formula CH₃CN.

gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur

 
Ürün Bilgileri
CAS numarası 75-05-8
EC index mumarası 608-001-00-3
EC numarası 200-835-2
Sınıf Reag. Ph Eur
Hill Formülü C₂H₃N
Kimyasal formül CH₃CN
Molar kütle 41.05 g/mol
HS kodu 2926 90 95
Yapısal formül görseli  

 

Fizikokimyasal Bilgiler 
Kaynama noktası 81.6 °C (1013 hPa)
Yoğunluk 0.786 g/cm³ (20 °C)
Patlama limiti 3.0 - 17 %(V)
Parlama noktası 2 °C
Tutuşma sıcaklığı 524 °C
Erime noktası -45.7 °C
Buhar basıncı 97 hPa (20 °C)
Kırılma endeksi 1.34
Çözünürlük (20 °C) çözünebilir

 

764 GHS'ye göre Güvenlik Bilgileri
Tehlike piktogramları  
 
Tehlike beyanları H225: Son derece yanıcı sıvı ve buhar.
H302 + H312 + H332: Yurtulması, ciltle teması ve solunması tehlikelidir.
H319: Ciddi göz hasarına yol açar.
Önlem beyanları P210: Sıcaktan, kıvılcımdan, açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. - Sigara içmeyin.
P240: Ground/bond container and receiving equipment.
P302 + P352: CİLT İLE TEMASI HALİNDE: Bol su ve sabun ile yıkayınız.
P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Bir kaç dakika su ile dikkatlice yıkayın. Mevcut ve kolay çıkarılabilir ise kontank lensleri çıkartın. Yıkamaya devam edin.
P403 + P233: İyi havalandırılan mekanlarda saklayın. Şişeyi sıkıca kapalı tutun.
Sinyal kelimesi Danger (tehlike)
RTECS AL7700000
Depolama sınıfı 3 Yanıcı sıvılar
WGK WGK 2 Sular için tehlikeli
Bertaraf 1
İleri derecede bozulmuş halojen içermeyen organik çözücüler: container A.

 

Güvenlik bilgileri 
Tehlike sembolleri  Yanıcı
 Zararlı
Tehlike kategorileri son derece yanıcı, zararlı, tahriş edici
R Phrase R 11-20/21/22-36
Son derece yanıcı. Solunması, cilt ile teması ve yutulması tehlikelidir. Gözlere zarar verir.
S Phrase S 16-36/37
Ateşleme kaynaklarından uzak tutunuz. - Sigara içmeyin. Uygun koruyucu kıyafet ve eldiven kullanın.