Kimyasal Ürünler ve Laboratuvar Cihazları

Merck 104365 N-Heptane 2.5 L N-Heptane Emplura®. 2.5 L

Marka: Merck

Açıklama

KURUMSAL SATIŞ KONTROLE TABİ KİMYASAL MADDELER

MERCK 104365 | n-Heptane
EMPLURA®
 
Tanım
Katalog numarası 104365
Genel bakış EMPLURA®, yüksek saflıktaki ürünlerin düşük maliyetli alternatifidir. EMPLURA® ile düzenlenmemiş endüstrilerde, düşük gereksinimli uygulamarda ve temizlik amaçlı kullanımlarda temel uygulamaların çokluğu için geniş solvent yelpazesi sunuluyor. EMPLURA®solventleri en önemli parametreler için gerekli olanı sağlar.
Ürün Bilgileri
CAS numarası 142-82-5
EC index numarası 601-008-00-2
EC numarası 205-563-8
Hill formülü C₇H₁₆
Kimyasal formül CH₃(CH₂)₅CH₃
Molar kütle 100.2 g/mol
HS kodu 2901 10 00
Yapısal formül görseli  
Fizikokimyasal Bilgiler
Kaynama noktası 97 - 98 °C (1013 hPa)
Yoğunluk 0.68 g/cm³ (20 °C)
Patlama limiti 1 - 7 %(V)
Parlama noktası -4 °C
Tutuşma sıcaklığı 215 °C
Erime noktası -90.5 °C
Buhar basıncı 48 hPa (20 °C)
Kırılma indeksi 1.3876
Çözünürlük 0.05 g/l (20 °C)
Toksikolojik Bilgiler
LD 50 oral LD50 Rat 25000 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rabbit > 2000 mg/kg

 

GHS'ye Göre Güvenlik Bilgileri
Tehlike piktogramı  
 
 
 
Tehlike beyanları H225: Son derece yanıcı sıvı ve buhar.
H304: Solunması ve yutulması ölümcül olabilir.
H315: Cildi tahriş edici.
H336: Uyuşukluk ve baş dönmesine yol açabilir.
H410: Uzun vadeli etkileri ile su altı yaşamı için oldukça zehirdilir.
Önlem beyanları P210: Sıcaktan, kıvılcımdan, açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Sigara içmeyin.
P240: Zemin/tahvil kabı alıcı ekipmanları.
P273: Doğaya salımından kaçının.
P301 + P330 + P331: Yutulması halinde: Ağzı yıkayın. İstifra etmekten kaçının.
P302 + P352: CİLT İLE TEMASI HALİNDE: Bol su ve sabun ile yıkayın.
P314: Kötü hissetmeye başlarsanız tıbbi yardım/tavsiye alın.
P403 + P233: İyi havalandırılan mekanlarda saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun.
Sinyal kelimesi Danger (tehlike)
RTECS MI7700000
Depolama sınıfı 3 Yanıcı sıvılar
WGK WGK 2 sular için tehlikeli
Bertaraf 1
İleri derecede bozulmuş halojen içermeyen ogranik çözücüler: container A.

 

Güvenlik Bilgileri
Tehlike sembolleri  Yanıcı
 Zararlı
 Çevre için tehlikeli
Tehlike kategorileri son derece yanıcı, tahriş edici, zararlı, üreme için zehirli, çevre için tehlikeli
R Phrase R 11-38-48/20-62-65-67-51/53
Son derece yanıcı. Cildi tahriş edici. Zararlı: Solunum yolu aracılığı ile uzun süreli maruz kalmalar ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Doğurganlığa zarar verme riski. Zararlı: Yutulması durumunda akciğerlere zarar verebilir. Buharı uyuşukluk ve baş dönmesine yol açabilir. Su altı organizmaları için zehirlidir. Uzun vadede tehlike oluşturan etkileri vardır.
S Phrase S 9-16-29-33-36/37-61-62
Ürünü iyi havalandırılan mekanlarda saklayınız. Ateşleme kaynaklarından uzak tutunuz - Sigara içmeyin. Giderlere boşaltmayın. Statik boşalmalara karşı önlem mesafesi alın. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanın. Doğaya salınımından kaçının.  Özel yönergeleri ve güvenlik kağıtlarını takip edin. Yutulması durumunda istifra etmekten kaçının ve acil medikal yardım isteyin ve etiketi gösterin.